DE LAD VERWERKT NIEUWE LEDEN GEAUTOMATISEERD

Veel artsen sluiten zich aan bij de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Bij deze aanmelding sluiten zij dan een lidmaatschap af. Wanneer je een groeiend ledenbestand hebt, is het wel zo gemakkelijk om het aanmeldproces automatiseren. Zo werk je efficiënter en kun je datakwaliteit waarborgen. Dankzij de koppelsoftware van KWEEKERS zijn interne processen binnen de LAD efficiënter ingedeeld en geautomatiseerd. Dankzij deze toepassingen hoeft de LAD zich niet meer bezig te houden met het opvoeren van nieuwe leden en toekennen van lidmaatschappen. Het verwerken van leden gebeurt nu volledig geautomatiseerd. Hierdoor is de kans op fouten veel kleiner geworden!

DIRECT.EEN.KLIK

Om bedrijfsprocessen verder te automatiseren, besloot de LAD over te stappen naar AFAS. In deze periode was KWEEKERS de implementatiepartner van de LAD. Tijdens een gesprek met KWEEKERS over de inrichting van AFAS werd vrij snel duidelijk dat de LAD speciale wensen had. “En dat is waar Team Development van KWEEKERS al vrij snel om te hoek kwam”, zegt Daniël Reinsma. “Tijdens onze eerste afspraak was er direct een klik en zijn we vrij snel met elkaar van start gegaan.” 

EEN.GEAUTOMATISEERD.FORMAT,KLAAR.VOOR.VERZENDING

De samenwerking tussen KWEEKERS en de LAD bestond uit een twee deelprojecten. Tijdens het eerste deelproject hielden we ons bezig met het ontwikkelen van een U-Turn welke wekelijks een volledig geautomatiseerd rapport klaarzet voor de KNMG. De LAD levert namelijk wekelijks een rapport aan aan de KNMG, welke eerst deels handmatig klaargezet werd door Team Ledenbeheer. “Via Team Development van KWEEKERS is nu geregeld dat de U-Turn wekelijks een rapport klaarzet welke import-klaar is voor de KNMG. De KNMG kan op basis van dit rapport voldoende inlezen, waarmee ze verder aan de slag kunnen”, zegt Daniël. 

DE.VERWERKING.VAN.LEDEN.BINNEN.NO-TIME

Ons tweede deelproject richtte zich op het volledig geautomatiseerd verwerken van de leden. Na de implementatie van onze U-Turn hoeft de LAD nu enkel een lid aan te maken en persoonsgegevens op te voeren op basis van een klanttype-code. De U-Turn gaat hierna automatisch aan de slag met het aanmaken van verkooprelaties en lidmaatschappen. Zo hoeft de LAD zelf geen relaties en lidmaatschappen meer toe te kennen aan de leden, maar wordt dit voor ze gedaan. De U-Turn zorgt ervoor dat alles up-to-date blijft binnen AFAS Profit. Zo worden de gegevens automatisch bijgewerkt bij de aangemaakte leden.

VOORDELEN.VOOR.DE.LAD

Na de implementatie van onze U-Turn bij de LAD ervaren zij een hoop voordelen binnen de organisatie. “Het risico op fouten is met deze automatisering enorm verminderd”, zegt Daniël. “Daarnaast hebben we een grote tijdwinst voor onze medewerkers weten te realiseren omdat alles efficiënter gaat. Team Ledenbeheer heeft hierdoor minder omkijken naar het opvoeren van nieuwe leden, waardoor zij zich meer kunnen focussen op de controle van de data. Door deze focus, en de vermindering van de foutgevoeligheid bij invoering van de gegevens, verhogen we de datakwaliteit binnen de organisatie.”

OP.NAAR.DE.TOEKOMST

De samenwerkingen tussen de LAD en KWEEKERS is een samenwerking waar beide partijen met tevredenheid op terugkijken. “Ik vind KWEEKERS snel en efficiënt werken”, aldus Daniël. “Rob is meestal aanwezig bij de inventarisatie gesprekken, waardoor de scope vrij snel goed in beeld is. Daarnaast is de omgang prettig. Ze schakelen snel, zijn to the point en stellen zich buiten de gemaakte afspraken flexibel op”. De samenwerking tussen de LAD en KWEEKERS zal zich ook in 2020 voortzetten. “Er komen steeds meer wensen vanuit geautomatiseerd denken. Daarom zie ik de samenwerking gedurende dit jaar zeker nog van kracht zijn. Ik vind de tool van KWEEKERS een krachtige tool, die eenvoudig de juiste data op de juiste plek zet.” En daar worden we blij van! Op naar een succesvolle samenwerking in 2020.

ervaar de u-turn zelf!