praktische toepassingen van de u-turn

Payroll - U-Turn

PAYROLL

 • Uren boeken via dossier.
 • Toeslag bijzondere uren berekenen.
 • Loonmutaties doorvoeren op basis van een simpel vinkje.
 • Automatische export van salarisrun naar extern boekhoudpakket.
 
HRM - U-Turn

hrm

 • Anonimiseren van sollicitanten en uitdiensttreders.
 • KPI’s op medewerker stamkaart.
 • Importeren vacatures.
 • Formatteren data.
 • Toekennen bedrijfseigendommen.
 • Actuele prestatie en beoordelingsscores.
CRM - U-Turn

crm

 • Koppelingen met HRM-module.
 • Vastleggen klanttype.
 • Automatisch aanmaken inkoop én verkooprelaties.
 • Automatische synchronisatie van contacten tussen meerdere Profit-omgevingen.
Cursussen - U-Turn

cursussen

 • Insturen cursusplanningsregels bij verloop certificaat.
 • Insturen no show fee wanneer niet aanwezig gemeld.
 • Aan/afmelden op basis van een dossieritem.
 • Insturen certificaat na aanwezigheid.
 • Insturen handouts voorafgaand aan cursus.

Projecten

 • Automatisch aanmaken projecten.
 • Synchronisatie met HRM én CRM.
 • Beheren van voor- en nacalculatie.
 • KPI’s berekenen op projectniveau.

financieel

 • Automatische berekeningen op financiële mutaties.
 • Importeren financiële mutaties.
 • Verantwoordelijke facturering wijzigen indien huidige verantwoordelijke met verlof is.

Abonnementen

 • Bepalen type klant aan de hand van abonnement.
 • Abonnementen aanzetten via dossieritem in combinatie met workflows.
 • Abonnementen stopzetten via workflows.
 • Abonnement starten op basis van type verkooprelatie.

Ordermanagement

 • Ophalen verkoopprijs uit offerte.
 • Insturen goederenontvangsten.
 • Automatisch insturen van orders vanuit OutSite.
 • Automatisch artikel en artikelgroep aanmaken voor grootboekrekening.
 • Automatisch importeren van prijslijsten.
 • Automatisch artikelen importeren van leveranciers.